Продължете към съдържанието

Последна актуализация: 12 декември 2022

Digamont ООД разработва софтуерен продукт (мобилни приложения, уеб платформа, модификации, подобрения) в областта на личните финанси и управление на богатството.

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да използвате нашата услуга.

Интерпретация

Думите, чиято начална буква е главна, имат значения, определени при следните условия. Следните дефиниции имат едно и също значение, независимо дали се появяват в единствено или множествено число.

Определения

За целите на тези Условия за ползване:

 • Акаунт означава уникален акаунт, създаден за Вас за достъп до нашата Услуга или части от нашата Услуга.
 • Вие означава физическото лице, което осъществява достъп или използва Услугата, или компанията или друго юридическо лице, от името на което това лице осъществява достъп или използва Услугата, както е приложимо.
 • Доставчик се отнася до лицензирана платежна институция, която предлага услуги за информация по сметка (доставчик на услуги за информация по сметка).
 • Дружеството (наричано или „Дружеството“, „Ние“, „Нас“ или „Нашето“ в това Споразумение) се отнася до Digamont ООД.
 • Държава се отнася за: България
 • Обратна връзка означава обратна връзка, иновации или предложения, изпратени от Вас относно атрибутите, производителността или функциите на нашата Услуга.
 • Партньор означава субект, който контролира, контролира се от или е под общ контрол със страна, където „контрол“ означава собственост върху 50% или повече от акциите, дялово участие или други ценни книжа с право на глас при избор на директори или друг управителен орган .
 • Потребител се отнася за всяко физическо лице или бизнес, който има активен акаунт в Приложението.
 • Приложение означава софтуерната програма, предоставена от Дружеството, изтеглена от Вас на всяко електронно устройство или достъпна на https://app.viziwealth.com, наречена ViziWealth.
 • Уебсайт се отнася до ViziWealth, достъпен от https://viziwealth.com
 • Условията за ползване (наричани още „Условия“) се отнасят до тези Условия за ползване, които формират цялото споразумение между Вас и Дружеството относно използването на Услугата.
 • Услуга се отнася до Приложението или Уебсайта или и двете.
 • Устройство означава всяко устройство, което има достъп до Услугата, като компютър, мобилен телефон или цифров таблет.

Приемане на условията

Това са Условията, уреждащи използването на тази Услуга, и споразумението, което действа между Вас и Дружеството. Тези Условия за ползване определят правата и задълженията на всички Потребители по отношение на използването на Услугата.

Вашият достъп до и използване на Услугата зависи от приемането и спазването на настоящите Условия за ползване. Настоящите Условия за ползване се прилагат за всички потребители, които имат достъп или използват Услугата.

Чрез достъпа до или използването на Услугата Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с която и да е част от тези Условия за ползване, тогава нямате право на достъп до Услугата.

Вие потвърждавате, че сте на възраст над 18 години. Дружеството не разрешава на лица под 18 години да използват Услугата.

Вашият достъп до и използване на Услугата също зависи от приемането и спазването от Ваша страна на Политиката за поверителност на Дружеството. Нашата Политика за поверителност описва нашите политики и процедури относно събирането, използването и разкриването на Вашата лична информация, когато използвате Приложението или Уебсайта, и Ви информира за Вашите права за поверителност. Моля, прочетете внимателно нашата Политика за поверителност, преди да използвате нашата услуга.

Потребителски акаунти

Когато създавате акаунт при нас, трябва да ни предоставите информация, която е точна, пълна и актуална по всяко време. Неспазването на това представлява нарушение на Условията, което може да доведе до незабавно прекратяване на Вашия акаунт в нашата услуга.

Имейлът, който предоставяте като част от процеса на регистрация, ще бъде използван от Дружеството, за да се свърже с Вас в случай на промени в тези Условия за ползване, както и за съобщаване на всякаква информация, свързана с Услугата. Затова трябва да предоставите валиден имейл адрес и да го потвърдите веднага след регистрацията.

Вие носите отговорност за опазването на паролата, която използвате за достъп до Услугата, и за всички дейности или действия под Вашата парола, независимо дали паролата Ви е регистрирана директно към нашата Услуга или използвате услуга за автентикация на трета страна (напр. социална мрежа).

Вие се съгласявате да не разкривате паролата си на трета страна. Трябва да ни уведомите незабавно, след като разберете за всяко нарушение на сигурността или неоторизирано използване на Вашия акаунт.

Нямате право да използвате като потребителско име името и/или имейла на друго физическо или юридическо лице или това, което не е законно достъпно за използване, име или търговска марка, които са предмет на права на друго физическо или юридическо лице, различно от Вас, без подходящо разрешение, или име, което иначе е обидно, вулгарно или нецензурно.

Можете да решите да изтриете акаунта си по всяко време, като използвате съответните функции на Услугата. При изтриването всички данни, свързани с Акаунта, също се изтриват, поради което Акаунтът не може да бъде автоматично възстановен след това. Можете да експортирате данните от акаунта си преди изтриване с цел архивиране.

Синхронизация на банкови сметки

Приложението Ви позволява да се свържете с Вашите реални банкови сметки и да синхронизирате данни в реално време с вашите активи. Това се основава на изрично дадено съгласие, което предоставяте на Доставчика. Приложението предлага тази функция чрез API, предоставени от Iris Solutions, които в този случай са Доставчикът.

Iris Solutions е компания с основен адрес в България, гр. София, бул. Цар Борис I 160, вх. А, ап. 3, лицензиран като доставчик на платежни услуги от Българската народна банка. Повече информация за техния лиценз и условия за обслужване можете да намерите на https://www.irisbgsf.com/.

Вие се съгласявате да се свързвате само с разплащателни сметки, които притежавате или по друг начин имате право да използвате. Когато използвате функцията за синхронизиране на банкови сметки на Приложението въз основа на решение, предоставено от Доставчика, вие разрешавате на Доставчика да се свързва с Вашата банкова сметка в режим само за четене, да извлича от Ваше име Вашите данни и ги споделя с Приложението, както и упълномощавате съответната финансова институция да предостави тези данни на Доставчика.

Допълнителна функционалност

Приложението е безплатно, а безплатната версия включва набор от основни функции. За да използвате по-разширена функционалност, трябва да закупите съответен абонаментен план.

Наличните в момента абонаментни планове с описание на функциите, които отключват, са винаги налични с актуална информация в Приложението. Абонаментите се сключват за срока, посочен в поръчката Ви. Можете да избирате между 1 месец и 12 месеца.

Цените се показват във Вашата местна валута (ако се поддържа) и винаги включват приложимия ДДС (данък върху добавената стойност). Дружеството не гарантира, че която и да е от функциите на Приложенията ще остане безплатна винаги и си запазва правото по свое усмотрение да променя цените.

Плащания, възстановяване на средства и пробен период

Можете да закупите абонаментен план ViziWealth, като използвате мобилното приложение ViziWealth (iOS или Android) и като натиснете Абонирайте се в екрана Изберете план. Когато изберете Абонирайте се, трябва да потвърдите, като се съгласите и с допълнителните специфични условия на услугата за AppStore или Google Play. Следователно плащането и възстановяването на средства ще се извършват въз основа на техните условия. При успешно плащане платените функции на Приложението се отключват автоматично.

Ако сте закупили абонамент, той автоматично ще се поднови за друг срок със същата продължителност, освен ако не го анулирате преди изтичането на текущия срок. Цената на абонамента се таксува на първия ден от новия срок. Можете да анулирате абонамента си по всяко време. Анулирането ще влезе в сила в деня след последния ден от текущия абонаментен срок и допълнителните функционалности от абонаментния план в Приложението ще бъдат деактивирани. Приложението и Дружеството не съхраняват информация за плащане и не обработват плащания.

Дружеството може да предлага абонаменти с определен безплатен пробен период. За да започнете такъв абонамент, трябва да предоставите информацията си за плащане. Редовният абонаментен план с избран от Вас срок ще започне автоматично след изтичане на пробния период, но можете да го отмените преди изтичането на пробния период. Първото плащане за абонамента ще бъде обработено в деня след края на пробния период. Като започнете абонамента с пробен период и предоставите своите данни за плащане, вие се съгласявате с възможните бъдещи такси за абонамента.

Интелектуална собственост

Услугата и нейното оригинално съдържание (с изключение на Съдържание, предоставено от Вас или други потребители), характеристики и функционалност са и ще останат изключителна собственост на Дружеството и нейните лицензодатели.

Услугата е защитена от авторското право и други закони както на страната, така и на чужди държави.

Вие, като потребител, се съгласявате да предотвратите неразрешено копиране, разпространение или продажба на нашия продукт. Ние не Ви предоставяме никакво право да кандидатствате за паралелни патенти, авторски права, търговски марки или търговски тайни.

Обратна връзка

Вие прехвърляте всички права, собственост и дялове във всяка обратна връзка, която предоставяте на Дружеството. Ако по някаква причина такова прехвърляне е неефективно, Вие се съгласявате да предоставите на Дружеството неизключително, постоянно, неотменимо, безвъзмездно, световно право и лиценз за използване, възпроизвеждане, разкриване, подлицензиране, разпространение, модифициране и използване на такава Обратна връзка без ограничение.

Прекратяване на договора

Можем да прекратим или спрем Вашия акаунт незабавно, без предварително уведомление или отговорност, по каквато и да е причина, включително без ограничение, ако нарушите тези Условия за ползване.

При прекратяване на договора, правото Ви да използвате Услугата ще бъде прекратено незабавно. Ако желаете да прекратите Вашия акаунт, можете просто да преустановите използването на Услугата и/или да изтриете Вашия акаунт, както е описано в Потребителски акаунти.

Отказ от отговорност за гаранции

Услугата Ви се предоставя „КАКТО Е“ и „КАКТО Е НАЛИЧНА“ и с всички неизправности и дефекти без каквато и да е гаранция. До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, Дружеството, от свое име и от името на своите филиали и своите и техните съответни лицензодатели и доставчици на услуги, изрично се отказва от всякакви гаранции, независимо дали изрични, подразбиращи се, законови или други, по отношение на Услуга, включително всички подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за конкретна цел, право на собственост и ненарушение, както и гаранции, които могат да възникнат от хода на сделката, курса на изпълнение, употребата или търговската практика. Без ограничение до гореизложеното, Дружеството не предоставя никакви гаранции или ангажименти и не прави декларации от какъвто и да е вид, че Услугата ще отговори на Вашите изисквания, ще постигне планираните резултати, ще бъде съвместима или ще работи с друг софтуер, приложения, системи или услуги, ще работи без прекъсване, отговаря на всички стандарти за производителност или надеждност или да е без грешки или че всякакви грешки или дефекти могат или ще бъдат коригирани.

Вие разбирате, че във всеки един момент можем да премахнем или добавим функция или да променим поведението, дизайна, интерфейса на приложението с или без изпращане на известие до Вас. Бъдещите версии на Услугата може да са несъвместими и съществуващите данни може да не бъдат мигрирани от по-стари версии. Може също така да решим да прекратим продукта по наше усмотрение.

Без да ограничава гореизложеното, нито Дружеството, нито някой от доставчиците на дружеството не прави никакви декларации или гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се: (i) по отношение на работата или наличността на Услугата или информацията, съдържанието и материалите или продуктите включени в него; (ii) че Услугата ще бъде непрекъсната или без грешки; (iii) по отношение на точността, надеждността или актуалността на всяка информация или съдържание, предоставени чрез Услугата; или (iv) че Услугата, нейните сървъри, съдържанието или имейлите, изпратени от или от името на Дружеството, не съдържат вируси, скриптове, троянски коне, червеи, зловреден софтуер, или други вредни компоненти.

Някои юрисдикции не позволяват изключване на определени видове гаранции или ограничения върху приложимите законови права на потребител, така че някои или всички от горните изключения и ограничения може да не се отнасят за Вас. Но в такъв случай изключенията и ограниченията, изложени в този раздел, ще бъдат приложени в най-голямата степен, възможна съгласно приложимото законодателство.

Ограничаване на отговорността

Независимо от щетите, които може да понесете, цялата отговорност на Дружеството и който и да е от неговите доставчици съгласно която и да е разпоредба на Условията и Вашето изключително обезщетение за всички горепосочени ще бъдат ограничени до действително платената от Вас сума чрез Услугата или 100 EUR ако не сте закупили нищо чрез Услугата.

До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, при никакви обстоятелства Дружеството или нейните доставчици не носят отговорност за каквито и да било специални, случайни, косвени или последващи щети (включително, но не само, щети за пропуснати ползи, загуба на данни или друга информация, за прекъсване на бизнеса, за лични наранявания, загуба на поверителност, произтичаща от или по някакъв начин свързана с използването или невъзможността за използване на Услугата, софтуер на трета страна и/или хардуер на трета страна, използвани с Услугата, или по друг начин във връзка с която и да е разпоредба на настоящите Условия), дори ако Дружеството или който и да е доставчик е бил уведомен за възможността от такива щети и дори ако средството за защита не постига основната си цел.

Промени в Условията за ползване

Ние си запазваме правото, по наше собствено усмотрение, да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако преразглеждането е съществено, ние ще положим разумни усилия да предоставим предизвестие поне 30 дни преди влизането в сила на новите условия. Какво представлява съществена промяна ще бъде определено по наше лично усмотрение.

Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате нашата услуга, след като тези ревизии влязат в сила, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с ревизираните условия. Ако не сте съгласни с новите Условия, изцяло или частично, моля, спрете да използвате Услугата.

Ако някоя от клаузите е неясна, моля, свържете се с нас за повече подробности на: legal@viziwealth.com