Продължете към съдържанието
начало » Академия » Защо е нужно да се планира

Защо е нужно да се планира

  Като всяка друго планиране, финансовото планиране може да ви кара да се чувствате малко некомфортно в началото. Причината за дискомфорта може да варира от това, че не се чувствате напълно сигурни какво да правите или кога да го правите, през сложни нови условия, до чист страх, че може не успеете да постигнете целите си и да се обезсърчите. Разбирането как да го направите с малки лесни стъпки може да помогне на всеки да си постави цели и да постигне голяма яснота по пътя напред.

  Какво е финансово планиране?

  Най-общо казано, финансовото планиране е процес на формулиране на цели, програми и процедури със съответните бюджети, за да се организират финансовите дейности. Някои от основните причини да правите финансово планиране са:

  • Осигуряване на достатъчно средства за целите ви,
  • Осигуряване на разумен баланс между входящ и изходящ поток на парични средства, така че да имате стабилност и предвидимост,
  • Създаване на инвестиционни стратегии в зависимост от хоризонта на вашите цели, вашата толерантност към риск и вашето познаване на инвестиционните инструменти,
  • Подсигуряване на повече прозрачност и сигурност около вашите лични цели и семейни нужди в дългосрочен план,
  • Наличието на план и прозрачност помага за намаляване на несигурността и дава възможност за балансиране и пренареждане на приоритетите с течение на времето, когато житейските ситуации се променят.

  Как да започнете?

  1) Вижте нетната си стойност

  Първото нещо, което трябва да направите, е да опишете текущото си финансово състояние. Можете да започнете, като изброите всичките си активи и пасиви, така че да можете да получите текущата си нетна стойност (всички активи минус всички пасиви). Това е моментна снимка на текущия ви баланс.

  Активът е нещо със стойност, който осигурява текуща, бъдеща или потенциална икономическа изгода за своя собственик. Например паричните средства, къщата ви или притежаваните от вас инвестиционни акции са активи.

  Пасивът е нещо, което дължите на някой друг, обикновено някаква сума. Задълженията се изплащат с течение на времето най-често чрез редовно прехвърляне на пари, стоки или услуги.

  След като сте изброили всички елементи, можете също да моделирате приходите и разходите, свързани с тях, така че да можете да направите някои прогнози за бъдещето. Някои примери включват приходи от редовната ви заплата и разходи като авансови плащания към заеми. Възможно е да има активи, които вече притежавате напълно и те не е задължително да генерират входящи и изходящи потоци в бъдеще, но все пак може да се наложи да бъдат прегледани и актуализирани, тъй като стойността се променя с течение на времето – в много случаи имотите увеличават своята стойност, а превозните средства намаляват своята стойност, така че за да поддържате баланса си актуален, можете да ги преглеждате веднъж годишно.

  2) Поставете си цели.

  След като имате текущия баланс на активите и пасивите, можете да преминете към следващата стъпка, която е да разгледате целите си. Какво наистина искате да постигнете? Как и кога можете да го финансирате? За да направите финансовите си цели по-вдъхновяващи, запитайте се: „Какво искам от живота си след пет години? А след 10 или 20 години?“ Искате ли да притежавате кола, къща или да започнете бизнес? Семейство и деца ли са на снимката? Как си представяте живота си в пенсия?

  В зависимост от етапите в живота има различни неща, които имат значение. Когато сме млади, финансирането на нашето образование или закупуването на първата кола или дом може да бъде най-важното нещо. След като създадете семейство, осигуряването на бъдещето на децата става приоритет. Имайки предвид и какво се случва в последно време, е все по-важно всеки да планира пенсионирането си. Колкото по-рано започнете, толкова по-добре. Ако поставите целите си във времева перспектива, ще можете да видите как да разпределите вашите спестявания и инвестиции, за да постигнете тези цели без натиск, с малки корекции и прозрачност.

  3) Поддържайте прозрачност.

  Целите и приоритетите могат да се променят с времето , но наличието на пълна яснота за ефектите от вашите финансови решения може да ви осигури увереност и да облекчи напрежението. Когато сме под натиск, много от нас вземат решения, които вместо да допринесат за финансовата ни стабилност, може да ни вкарат в дългове, да доведат до други лоши решения или просто да ни попречат да обърнем внимание на това, което е важно в живота ни. Когато дойде моментът, откриваме, че нямаме достатъчно спестявания, за да постигнем целта си. Така че третият елемент е да създадете пълна прозрачност чрез редовни актуализации към целите и задачите, които ви напомнят какво да правите.

  Как продължаваме?

  Няма конкретен формат за финансовите планове, но в повечето случаи те обикновено включват следните елементи:

  • Текущо финансово състояние – нетно състояние и парични потоци
  • Вдъхновяващи финансови цели, свързани със събития в живота
  • Инвестиционни стратегии – най-добре е да направите това с независим финансов съветник, който може да определи вашия рисков профил и да ви даде най-добрия съвет за вашата конкретна ситуация, включително и данъчни съображения. Вече има и редица инструменти за робо-съветници, както и достатъчно онлайн обучение и информация, ако искате да се заровите по-дълбоко сами, имайки предвид инвестицията на време, която трябва да вложите в това. В зависимост от целите можете да имате различен набор от дългосрочни, средносрочни и по-краткосрочни стратегии и планове, свързани с различните ви цели.
  • Цялостен план за управление на риска – трябва да включите застраховки живот и инвалидност, известно покритие на имущество и лична отговорност и също така не забравяйте да създадете фонд за спешни случаи.
  • Пенсионните планове също стават неразделна част от всеки финансов план, независимо от вашите приоритети в момента. В настоящата реалност е най-добре да започнете да се грижите за това с първата си работа. Може да е и най-скъпото нещо, което трябва да купите или да спестите.

  Не на последно място, това не е самотно пътуване. Може да имате любим човек и да споделяте обща цел или доверен финансов съветник, който може да създаде с вас плана, но и необходимите задачи за постигането му. Наличието на лесен начин да споделяте само това, което трябва да споделите, е важно за повишаване на вашата мотивация.

  Готови ли сте да направите първата крачка?

   

  Винаги можете да започнете на хартия или да използвате таблица в Excel или инструмент като ViziWealth, който ви подкрепя, за да получите яснота, да зададете цели, да ги следвате и да се насладите на свобода от несигурност. Най-важното е просто да започнете и след това да продължите известно време. Планирането и адаптирането на финансовите цели се превръща в навик, когато си подсигурите прозрачност. А така можете да се наслаждавате още повече на живота си.

   

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *